Bultereys & Deboosere, Geassocieerde notarissen te Avelgem

 

Bultereys & Deboosere

Geassocieerde notarissen te Avelgem

Het testament

Een testament is volgens ons burgerlijk wetboek “een steeds herroepbare akte, waarbij de erflater voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over het geheel of een deel van zijn goederen beschikt”.

 

De erflater kan voor het geheel (algemeen legaat) of voor een gedeelte (bijzonder legaat of een legaat onder algemene titel) van zijn goederen een regeling treffen. Een testament kan steeds herroepen worden, er kunnen beschikkingen aan toegevoegd worden of er kan zelfs een geheel nieuw testament opgesteld worden.

 

Wat is het nut van een testament?

Een testament wordt vooral gebruikt door personen die geen kinderen hebben. De langstlevende gehuwde partner zonder kinderen erft wel het deel van de gemeenschap, maar de eigen goederen van de erflater komen in geval van afwezigheid van kinderen bij de familie van de erflater. Dit is niet altijd wat een gehuwd koppel gewenst zou hebben. Door een testament te maken voor de goederen die hen eigen zijn, kunnen zij ook die goederen laten toekomen aan de langstlevende.

 

Uiteraard is een testament ook een handig instrument voor successieplanning voor ongehuwde partners. Wettelijk samenwonenden erven immers slechts het vruchtgebruik op de gezinswoning en inboedel. Met een testament kunnen ze hun erfrecht vergroten of zelfs beperken.

Het spreekt voor zich dat ook feitelijk samenwonende koppels baat kunnen hebben bij het opstellen van een testament. De wet kent hen immers geen enkel erfrecht toe. Willen de feitelijk samenwonende partners van elkaar erven, dan moeten ze dit zelf “organiseren”. Dit kan onder andere via een testament.

 

Ook voor mensen zonder dichte familie speelt het testament een belangrijke rol. Deze mensen kunnen immers een duo-legaat opstellen via een testament. Een duo-legaat is een testament waarbij, naast een begunstigde persoon (vaak een vriend of een ver familielid), ook een vzw of organisatie als erfgenaam wordt aangeduid. De organisatie of vzw erft een deel, maar moet daar tegenover alle successierechten betalen. Op die manier ontstaat er een win-win situatie, want beiden houden er netto meer aan over. Meer uitleg over het duo-legaat vindt u hier.